KATEGORIJE VOZILA

A kategorije

A kategorija

  • Motocikli sa i bez bočne prikolice snage motora preko 35 kW. Upravljanje je dopušteno nakon navršenih 24 godine života, odnosno s navršenih 20 godina za sve koji imaju vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje 2 godine.

A1 kategorija

  • Motocikli radnog obujma motora do 125 cm³ i snage motora 11 kW. Upravljanje ovom kategorijom dopušteno je s navršenih 16 godina života.

A2 kategorija

  • Motocikli snage do 35 kW i omjera snage i mase do 0,2 kW/kg. Upravljanje ovom kategorijom dopušteno je s navršenih 18 godina života.

Auto-kluba Koprivnica