KATEGORIJE VOZILA

B kategorije

B kategorija

  • Motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i konstruirana je za prijevoz do 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača. Upravljanje ovom kategorijom dopušteno je s navršenih 18 godina života.

BE kategorija

  • U ovu kategoriju se ubraja kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila u B kategoriji i prikolice čija se kombinacija ne uklapa u B kategoriju.

Auto kluba-Koprivnica