Starogradska 45

Koprivnica

048/622-460

Telefon

auto-klub-koprivnica@kc.t-com.hr

Email Auto-kluba

autoskola@kc-ak.hr

Email Autoškole

RUKOVODSTVO AUTO-KLUBA KOPRIVNICA

Auto-klub Koprivnica

Rukovodstvo

Predsjednik Auto-kluba Koprivnica: Krešimir Janach, dipl. ing

Tajnik Autokluba Koprivnica: gosp. Boris Dušić

IBAN: HR6623860021100503755

OIB: 62748435701

Tijela Auto-kluba Koprivnica

Skupštinu Auto-kluba Koprivnica čini 21 član. Skupština Auto-kluba Koprivnica održava se dva puta godišnje.

Predsjednik Auto-kluba Koprivnica je gospodin Krešimir Janach, dipl. ing.

Tajnik Auto-kluba Koprivnica je gospodin Boris Dušić.

Upravni odobr Auto-kluba Koprivnica čini 9 članova. Članovi su dugogodišnji uvaženi članovi Auto-kluba Koprivnica.

Nadzorni odbor Auto-kluba Koprivnica čine tri člana. Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članovi Suda časti su dugogodišnji članovi Auto-kluba Koprivnica.