Starogradska 45

Koprivnica

048/622-460

Telefon

auto-klub-koprivnica@kc.t-com.hr

Email Auto-kluba

autoskola@kc-ak.hr

Email Autoškole

PRAVILA I UVJETI NAGRADNE IGRE “PRVA, DRUGA, TREĆA – NEK´ TE PRATI SREĆA!”

Auto-klub Koprivnica

Pravila nagradne igre “Prva, druga, treća – nek´ te prati sreća!”

Temeljem članka 69. i članka 3. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (N.N. 87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Auto-klub Koprivnica, Starogradska 45, Koprivnica (dalje u tekstu: Priređivač) donosi uz suglasnost Ministarstva financija (Rješenje: Klasa: UP/I-460-02/21-01/162, URBROJ: 513-07-2101-21-2, Zagreb, 3. svibnja 2021. godine), sljedeće:

Članak 1.
ORGANIZATOR

Priređivač nagradne igre je udruga, Auto-klub Koprivnica, Starogradska 45, iz Koprivnice,  MB: 3010970, OIB 62748435701, djelatnost: 9499, djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n.

Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “Prva, druga, treća – nek´ te prati sreća!” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje usluga.

Članak 3.
PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje od 1. lipnja 2021. godine u 07:00 sati i traje do 2. srpnja 2021. godine do 16:00 sati. Područje odvijanja nagradne igre je Republika Hrvatska.

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su u razdoblju trajanja nagradne igre pri upisu u autoškolu svojevoljno ispunili kupon te ostavili svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela), odnosno dali privolu i dali suglasnost za obradu osobnih podataka kao i javno objavljivanje dobitnika nagrada, osim zaposlenika tvrtke Priređivača, kao i članova njihovih užih obitelji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik – dobitnik nagrade, dopušta organizatoru korištenje i objavljivanje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njegovih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, slika, video materijal i sl.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre.

Članak 5.
SUGLASNOST S PRAVILIMA

Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelujući u ovoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE

Način sudjelovanja: Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je upisivanjem u autoškolu „Auto-klub Koprivnica“ te unosom točnih podataka u formular nakon upisa koji se nalazi na šalteru Auto-kluba Koprivnica.

U formular se upisuju podaci: ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i broj, grad i poštanski broj), email adresa i broj mobitela/telefona.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je ako budući kandidat ima navršenih 17 godina i 6 mjeseci te ako ima Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima – sposobnost za vozača B kategorije te nema položenu niti jednu kategoriju prilikom upisa u autoškolu.

NAGRADE:
Nagrade su:

  1. nagrada: plaćena školarina za B kategoriju (predavanja iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila u trajanju od 30 sati, 35 sati vožnje te ispitni, 36. sat za Upravljanje motornim vozilom)
  2. nagrada: plaćeni tečaj iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila
  3. nagrada: članstvo (Optimum model) u Hrvatskom autoklubu, odnosno Auto-klubu Koprivnica.

Nagradni fond uključuje školarinu autoškole za B kategoriju (predavanja iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila u trajanju od 30 sati, 35 sati iz predmeta Upravljanje motornim vozilom te jedan izlazak na ispit iz vožnje), tečaj iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila te Optimum model članstva u Hrvatskom autoklubu, odnosno u Auto-klubu Koprivnica.

Izvlačenje nagrada održat će se u 5. srpnja 2021. godine u 12 sati, u službenom sjedištu Priređivača nagradne igre Auto-klub Koprivnica, Starogradska 45, 48000 Koprivnica. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje tajnik Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik.

VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
Vrijednost 1. nagrade – školarina za B kategoriju: 4.995,00 kn

Vrijednost 2. nagrade – Tečaj iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 567,00 kn

Vrijednost 3. nagrade – Optimum model članstva u HAK-u: 320,00 kn

 

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA IZNOSI: 5.882,00 kn (sa PDV-om)

Članak 7.
CRVENI KRIŽ

Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Članak 8.
POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama.

Članak 9.
MALOLJETNICI

Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre.

Članak 10.
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Koprivnici.

Članak 11.
OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre uz navođenje Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranici www.kc-ak.hr.

Članak 12.
OBJAVA DOBITNIKA

Obavijest o izvučenim dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.kc-ak.hr.

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pozivom na telefonski broj koji su naveli ili  pisanim putem (putem e-maila), u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem.

Članak 13.
PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog (uključujući, ali ne i ograničavajući se na) kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre.

Članak 14.
PREUZIMANJE NAGRADE

Preuzimanje nagrada: Obavijest o nagradi će biti poslana dobitnicima Hrvatskom poštom preporučeno na adresu koja je prijavljena prilikom unošenja osobnih podataka.

Prilikom preuzimanja preporučene pošiljke, dobitnik svojim potpisom potvrđuje primitak nagrade i time prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Nakon obavještavanja dobitnika, nagrade moraju biti preuzete u zakonski predviđenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu.

Članak 15.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka nam je od velike važnosti. Prikupljeni osobni podaci tijekom ove nagradne igre, bit će korišteni samo za potrebe ove nagradne igre.

Obrađujemo osobne podatke koji su nam dostavljeni u vezi sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri. Ne postoji obaveza davanja ovih podataka. Međutim, ako podaci ne budu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri neće biti moguće.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo zabilježili sudionike u nagradnoj igri i kako bi se nagradna igra odvijala pravilno i u skladu s uvjetima sudjelovanja. Osobni podaci nam služe kako bismo obavijestili dobitnike i kako bismo im mogli poslati nagrade. Pravni temelj za obradu osobnih podataka proizlazi iz našeg interesa da se nagradna igra odvija u skladu sa Pravilima.

PRISTUP PODACIMA U našoj tvrtki zaposlenici imaju pristup podacima koji su im potrebni za rad. Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima također se prosljeđuju sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva u svojoj zadaći ili koje mu zbog zakonskih zahtjeva moramo prenijeti. Sudionici mogu zatražiti od organizatora da dostavi pisane podatke o spremljenim osobnim podacima. Sudionici mogu zatražiti ispravak podataka koje su dali na korištenje, kao što mogu i zatražiti brisanje istih putem e-pošte na adresu autoskola@kc-ak.hr.

Osobni podaci bit će izbrisani dvanaest mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim u slučaju da su potrebni za dokazne svrhe u skladu sa zakonskim propisima.

U Koprivnici,
Auto-klub Koprivnica