AUTO–KLUB KOPRIVNICA I U 2018. GODINI USPJEŠAN

IMG_0433

U četvrtak, 28. veljače 2019. godine, u 12 sati, održana je Skupština Auto-kluba na kojoj su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju , te radu Nadzornog odbora Auto-kluba Koprivnica za 2018. godinu.

  • Auto-klub Koprivnica 2018. godinu završio na 8 mjestu u sustavu HAK-a po broju novo učlanjenih od 73 udružena autokluba,

  • Prvo mjesto u sustavu HAK-a po broju novo učlanjenih, 440 članova u 2018. godini

  • Podignuti standardi u autoservisu i službi pomoći na cesti, od posebnog interesa za članove

  • Oko 2000 sudionika u 6 prometno preventivnih akcija, od vrtića do srednjih škola

  • Aktivan doprinos provođenju i ostvarivanju strateških programa i ciljeva HAK-a, posebno pomoći vozačima na cesti i prometno preventivnim programima

  • 632 upisana kandidata za vozače u autoškolu Auto-kluba Koprivnica potvrda je kvalitete, ali i nedvojben doprinos sigurnosti prometa na cestama

  • Glavni tajnik HAK-a Željko Mijatović, pohvalio rad i postignuća Auto-kluba Koprivnica u 2018. godini, posebno u kontekstu ostvarivanja strateških programa i ciljeva HAK-a

O svim važnijim aktivnostima i financijskom poslovanju Auto-kluba Koprivnica u 2018. godini izvijestio je tajnik Boris Dušić, istaknuvši da su sve planirane aktivnosti u potpunosti izvršene i to vrlo uspješno, a ostvaren je i pozitivan financijski rezultat, što je optimistična podloga za nastavak pozitivnog rada i djelovanja Auto-kluba Koprivnica i u tekućoj 2019. godini. Izrazio je posebno zadovoljstvo ostvarenim aktivnostima i pozitivnim financijskim rezultatom poslovne 2018. godine.

Predsjednik Auto-kluba Koprivnica Krešimir Janach, također ocijenivši rad autokluba u prethodnoj godini vrlo uspješnim, izvijestio je Skupštinu da je Upravni odbor na svojoj sjednici 26. veljače 2018. godine prihvatio Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu i kao takve, s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora RSM iz Koprivnice o financijskom poslovanju AK-a za 2018. godinu, predložio Skupštini na usvajanje.

Slika 1. Izvještaj predsjednika Krešimira Janacha i tajnika Borisa Dušića

Predsjednik Nadzornog odbora AK-a Ivan Petak izvijestio je da je Nadzorni odbor AK-a na svojoj sjednici 22. veljače 2018. godine također, upoznat s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora o financijskom poslovanju AK-a za 2018. godinu, izvršio svoju statutarnu obvezu kontrole financijskog poslovanja, te prihvatio Financijski izvještaj AK-a Koprivnica za 2018. godinu i kao takav predlaže ga Skupštini na usvajanje. Ujedno je, sukladno Statutu, Skupštini predložio i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Skupština Auto-kluba Koprivnica jednoglasno je prihvatila:

– Izvještaj o radu Auto-kluba Koprivnica za 2018. godinu,

– Financijski izvještaj Autokluba Koprivnica za 2018. godinu i

– Izvještaja Nadzornog odbora Auto-kluba Koprivnica za 2018. godinu.

Skupštini su prisustvovali glavni tajnik HAK-a, Željko Mijatović i zamjenik glavnog tajnika HAK-a, Igor Šiško.

Slika 2. Obraćanje glavnog tajnika HAK-a Željka Mijatovića

Skupštini se obratio Glavni tajnik Željko Mijatović, pohvalivši rad AK-a Koprivnica, njegov doprinos u sustavu HAK-a u ostvarivanju strateških ciljeva cijele asocijacije, čiji je AK Koprivnica istaknuti član, a posebno je istaknuo, već nekoliko godina, tendenciju povećanja broja članova u ovom autoklubu, što je rezultiralo prvim mjestom, s najvećim brojem novo učlanjenih članova i 8.mjestom od 71. autokluba udruženog u HAK., u 2018. godini. Ta činjenica dokazuje da se radi o kvalitetnom, stabilnom autoklubu, što potvrđuje participacija u svim važnim aktivnostima  i odnosima s HAK-om na ostvarivanju zajedničkih ciljeva od interesa za članove, i podizanju prometne kulture i sigurnosti u primetu, u čemu se ovaj autoklub posebno ističe nizom prometno preventivnih akcija, a i kroz najveću autoškolu u županiji.

Galerija: