AUTO-KLUB KOPRIVNICA USPJEŠNO OKONČAO PROMETNO PREVENTIVNU AKCIJU VIDI I KLIKNI“ U DJEČJIM VRTIĆIMA KOPRIVNIČKOG KRAJAODRŽANA AKCIJA “VIDI I KLIKNI” ZA 2018. GODINU

VIDIKLIKNI2018

Uspješno je izvršen program akcije „Vidi i klikni“ u koprivničkom kraju, gradu Koprivnici i devet okolnih općina, u organizaciji Auto-kluba Koprivnica u suradnji s HAK-om, dječjim vrtićima, gradom Koprivnica, općinama i osnovnim školama. U ovu HAK-ovu prometno – edukativnu akciju namijenjenu djeci najstarijih vrtićkih skupina, Auto-klub Koprivnica je već tradicionalno uključio svu djecu u prilogu navedenih vrtića, 15 grupa sa ukupno 342 djece, svu djecu ciljane skupine na svom području djelovanja AK-a Koprivnica.

Cilj akcije je djeci, na atraktivan način, ukazivanje na opasnosti u prometu, nužnost korištenja dječjih sjedalica i sigurnosnog pojasa u automobilu, zaštita djece u prometu, te podizanje prometne kulture od najmlađih dana. Na posredan način cilj je utjecati i na roditelje i sve koji prevoze djecu u automobilu, da primjenom propisa i praktično zaštite djecu od ozljeđivanja. Iz našeg iskustva, program je izuzetno koristan u podizanju sigurnosti u prometu i prometne kulture, a posebno zaštiti djece u prometu, a od djece sudionika posebno je prihvaćen.