Tag: covid19

ODRŽANA TELEFONSKA SKUPŠTINA AUTO-KLUBA KOPRIVNICA

ODRŽANA TELEFONSKA SKUPŠTINA AUTO-KLUBA KOPRIVNICA

Odlukom Upravnog odbora Auto-kluba Koprivnica 14. prosinca 2020. godine, primjenjujući propisane mjere zaštite od  korona virusa  COVID-19, održana je Telefonska sjednica Auto-kluba Koprivnica u vremenu od 15. do 22. prosinca 2020. godine.   Zbog ukazane potrebe za sazivanje Skupštine Auto-kluba Koprivnica, sukladno čl.29. čl.30.t.5. i t.7. Statuta AK-a Koprivnica, a uvažavajući nužnost provedbe mjera zaštite od […]