ZBOR ČLANOVA I IZBORNA SKUPŠTINA 8.12.2017.

zborčlanovaiizbornaskupština2017

 

Dana 08.12.2017. u 12 sati održan je Zbor članova Auto-kluba Koprivnica. Prihvaćeno je izvješće o radu i djelovanju Auto-kluba Koprivnica za mandatno razdoblje 2013-2017. Izvješće o radu Auto-kluba Koprivnica u prethodnom mandatnom razdoblju od 2013.-2017. godine podnio je tajnik kluba gospodin Boris Dušić, te posebno istaknuo porast broja članova od 2523 u 2013. godini do današnjeg broja od 4200 članova. Istaknuo je u tome značajnu ulogu specijalizirane tvrtke KO-AK d.o.o. koja je u sastavu i 100% vlasništvu Auto-kluba, a koja je svojim kvalitetnim uslugama servisa i pružanjem usluga članovima Auto-kluba Koprivnica značajno doprinijela zadovoljstvu a time i porastu broja članova. Izrazio je zadovoljstvo što se na proslavu 70. godišnjice Auto-Kluba Koprivnica 9.lipnja 2017. godine odazvao velik broj uzvanika, rukovodstva HAK-a, županije Koprivničko-Križevačke, grada Koprivnice, predstavnika prijateljskih autoklubova iz cijele Hrvatske, raznih ustanova, medija, čime je pokazan značaj i ugled koji uživa Auto-klub Koprivnica. Na sjednici Zbora članova dana je razrješnica članovima Skupštine Auto-kluba iz mandata 2013-2017 godine, te izabrani novi članovi Skupštine za novo mandatno razdoblje 2017.-2021. godine.

Članovi Skupštine u novom mandatnom razdoblju su: Behin Stjepan, Cvelbar Zdravko , Dolenec Josip, Dušić Boris, Duić Jožek, Ferenčak Vjekoslav, Frankol Vjekoslav, Ištvan Zvonko, Janach Krešimir, Latin Zlatan, Marić Vlado, Pal Ivan, Petak Ivan, Petras Ivan, Rokić Velimir, Stubić Tomo, Šeničnjak Ivan, Šisl Vlako, Šumiga Josip, Valeš Davorin i Zagrajski Zvonko. Održana je izborna i programska Skupština Auto-kluba Koprivnica u petak 8. prosinca 2017. godine, a odmah nakon Zbora članova održana je i sjednica Skupštine Auto-kluba Koprivnica. Izvješće o radu Auto-kluba Koprivnica za period 2013-2017. godine podnio je tajnik kluba gospodin Boris Dušić na Zboru članova, a svi članovi Skupštine dobili su izvješće i u pismenoj formi, te je tajnik Dušić samo u kratko naglasio najznačajnije pojedinosti iz Izvješća.

Izvješće je jednoglasno usvojeno, s posebnim naglaskom sudionika skupa da je izvještajno razdoblje u Auto-klubu Koprivnica bilo izuzetno pozitivno i razvojno. U nastavku na sjednici su dane razrješnice Predsjedniku Auto-kluba Koprivnica, zamjeniku predsjednika Auto kluba Koprivnica, Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti Auto-Kluba Koprivnica iz prethodnog mandata. Nakon davanja razrješnica prišlo se izboru predsjednika, zamjenika predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje 2017-2021 godine.

Za predsjednika Auto-kluba Koprivnica ponovo je izabran dipl ing. Krešimir Janach, a za zamjenika predsjednika g. Davorin Valeš. Novi Upravni odbor čine: Krešimir Janach, Davorin Valeš, Boris Dušić, Josip Dolenec, Zvonko Ištvan, Ivan Pal, Velimir Rokić, Tomo Stubić i Zvonko Zagrajski. Članovi Nadzornog odbora su: Petak Ivan, Latin Zlatan i Marić Vlado. Članovi Suda časti su: Behin Stjepan, Šeničnjak Ivan i Petras Ivan. Na sjednici skupštine jednoglasno je i prihvaćen Program rada za 2018. godinu, te Financijski plan Auto-kluba Koprivnica za 2018. godinu. Predsjednik kluba Krešimir Janach, te tajnik kluba zahvalili su se prisutnima na radu u klubu te su ih pozvali na tradicionalno godišnje druženje.