ZBOR ČLANOVA I IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽANI 9.12.2021.

IMG_7949

 

Dana 9.12.2021. u 12 sati održan je Zbor članova Auto-kluba Koprivnica.

Prihvaćeno je izvješće o radu i djelovanju Auto-kluba Koprivnica za mandatno razdoblje 2017. – 2021. Izvješće o radu Auto-kluba Koprivnica u prethodnom mandatnom razdoblju od 2017. – 2021. godine podnio je tajnik kluba gospodin Boris Dušić, te posebno istaknuo porast broja članova od 4222 u 2017. godini do današnjeg broja od 5011 članova. Istaknuo je u tome značajnu ulogu specijalizirane tvrtke KO-AK d.o.o. koja je u sastavu i 100% vlasništvu Auto-kluba, a koja je svojim kvalitetnim uslugama servisa i pružanjem usluga članovima Auto-kluba Koprivnica značajno doprinijela zadovoljstvu a time i porastu broja članova. Na sjednici Zbora članova dana je razrješnica članovima Skupštine Auto-kluba iz mandata 2017. – 2021 godine, te izabrani novi članovi Skupštine za novo mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

Članovi Skupštine u novom mandatnom razdoblju su: Behin Stjepan, Cvelber Zdravko, Dolenec Josip, Dušić Boris, Duić Jožek, Ferenčak Vjekoslav, Frankol Slavko, Ištvan Zvonko, Janach Krešimir, Latin Zlatan, Marić Vlado, Marđetko Dražen, Međimurec Stjepan, Pal Ivan, Petak Ivan, Petras Ivan, Rokić Velimir, Stubić Tomo, Šeničnjak Ivan, Šisl Vlako i Valeš Davorin.

Nakon Zbora članova održana je Izborna i programska Skupština Auto-kluba Koprivnica, u četvrtak 9. prosinca 2021. godine u 13 sati. Izvješće o radu Auto-kluba Koprivnica za period 2017. – 2021. godine podnio je tajnik kluba gospodin Boris Dušić na Zboru članova, a svi članovi Skupštine dobili su izvješće i u pismenoj formi, te je tajnik Dušić samo u kratko naglasio najznačajnije pojedinosti iz Izvješća.

Izvješće je jednoglasno usvojeno, s posebnim naglaskom sudionika skupa da je izvještajno razdoblje u Auto-klubu Koprivnica bilo pozitivno i razvojno s obzirom na okolnosti i epidemiju COVID-19 koja nas je pogodila. U nastavku na sjednici su dane razrješnice Predsjedniku Auto-kluba Koprivnica, zamjeniku predsjednika Auto kluba Koprivnica, Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti Auto-Kluba Koprivnica iz prethodnog mandata. Nakon davanja razrješnica prišlo se izboru predsjednika, zamjenika predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

Za predsjednika Auto-kluba Koprivnica ponovo je izabran dipl ing. Krešimir Janach, a za zamjenika predsjednika g. Davorin Valeš.

Novi Upravni odbor čine: Krešimir Janach, Davorin Valeš, Stjepan Behin, Boris Dušić, Josip Dolenec, Tomo Stubić i Ivan Pal.

Članovi Nadzornog odbora su: Petak Ivan, Latin Zlatan i Marić Vlado.

Članovi Suda časti su: Šisl Vlado, Šeničnjak Ivan i Petras Ivan. Na sjednici skupštine jednoglasno je i prihvaćen Program rada za 2022. godinu, te Financijski plan Auto-kluba Koprivnica za 2022. godinu. Predsjednik kluba Krešimir Janach, te tajnik kluba zahvalili su se prisutnima na radu u klubu te su ih pozvali na tradicionalno godišnje druženje.